Cercar en aquest blog

divendres, 9 de març de 2012

Eliminar


Ahir ja vam comentar que limen, inis significa llindar; la paraula d’avui també ve del mateix mot, únicament hi hem col·locat la preposició e/ex que significa de dins cap a fora. També pot significar que ja no té la condició que tenia abans, per exemple, exalumna. En el nostre cas significa que l’hem fet fora de casa, que li hem fet creuar el llindar.
Ayer ya comentamos que limen, inis significa umbral; la palabra de hoy también viene de este mismo término latín, únicamente le hemos añadido la preposición e/ex que significa de dentro hacia fuera. También puede significar que ya no tiene la condición que tenía antes, como por ejemplo exalumna. En nuestro caso significa que lo hemos sacado fuera de casa, que le hemos hecho cruzar el umbral.

dijous, 8 de març de 2012

Subliminal


Aquest adjectiu es tracta d’un neologisme que es va encunyar a finals del segle XIX pels psicòlegs i que es va formar a partir de sub, per sota i de limen,inis que significa llindar i s’havia d’interpretar com allò que està per sota del llindar de la percepció.
Este adjetivo es un neologismo que se acuñó a finales del siglo XIX  por la psicología y se formó a partir de sub, por de bajo y de limen,inis que significa linde, umbral y que se debe interpretar como lo que está por debajo del umbral de la percepción.

dimecres, 7 de març de 2012

Migranya / Migraña


El dilluns parlàvem de crani i avui parlarem de mig crani, efectivament, ens referim al dolor que es focalitza a la meitat del cap, per tant, hemi-craneal i és que aquest és l’origen de migranya. Hemi, en grec, significa meitat.
El lunes hablábamos de cráneo y hoy nos referiremos al dolor que afecta intensamente a una mitad, por tanto, hemi-craneal y es que efectivamente, migraña procede del griego hemi que significa mitad y de cráneo.

dilluns, 5 de març de 2012

Crani / Cráneo


Ve del grec de kránion que significa crani i té la mateixa arrel indoeuropea (ker) que krános que significa casc. Tot plegat es referia a la matèria òssia de la part superior del cos, per la qual cosa també està etimològicament relacionat amb corn.
Viene del griego de kránion que significa cráneo, parece claro, aunque hay quien lo confunde con krános, que significa casco. De hecho el origen está en una raíz indoeuropea (ker) que hace referencia a la parte ósea de la parte superior del cuerpo por lo que podemos afirmar que tiene la misma raíz que cuerno.