Cercar en aquest blog

dijous, 30 de juny de 2011

Malària /Malaria


Malària ve de l’italià mala aria que significa aires nocius, dolents i és que pensaven que a Roma provocava la malaltia els aires perjudicials que venien de les llacunes properes. De fet, un altre terme per a la malària és el paludisme que ve de la paraula llatina, palus, udis, que significa precisament llacuna.
L’any 1898, però, el patòleg anglès Ronald Ross va descobrir que la malària no la provocava ni l’aire ni la llacuna, sinó la picada del mosquit anòfel.
La palabra malaria procede del italiano de mala aria que significa malos aires y es que antiguamente se pensaban que en Roma provocaba esta enfermedad los aires insalubres que se generaban en verano junto a las lagunas próximas. De hecho, otro término para indicar la enfermedad es paludismo que procede del latín palus, udis que significa precisamente laguna.
Pero el año 1898 el patólogo inglés Ronald Ross descubrió que la malaria no la provocaba ni el aire ni la laguna sino las picaduras del mosquito anófeles.

dimecres, 29 de juny de 2011

Margarina


En grec márgaron significa perla i Michel Eugène Ceuvreul, el descobridor de l’àcid margàric, li va posar aquest nom per la seva semblança.
L’any 1860 en Lluís Napoleó va proposar una recompensa per a qui creés un producte similar a la mantega, però prou econòmic per al poble i per a l’exèrcit. El químic Hyppolite Mouriés va crear a partir d’aquest greix vegetal combinat amb la butirina un producte semblant a la mantega i el va anomenar oleo margarina que finalment es va conèixer únicament per margarina.
En griego márgaron significa perla y Michel Eugène Cheuvreul, el descubridor del ácido margárico le puso este nombre por su similitud.
En 1860 Luis Napoleón propuso una recompensa para quien crease un producto similar a la mantequilla pero más económico para los pobres y para el ejército. El químico Hippolyte Mège Mouriés creó a partir de esta grasa vegetal, combinada con la butirina, un producto parecido a la mantequilla que llamó: óleo margarina que acabó como margarina.

dimarts, 28 de juny de 2011

Más chulo que un ocho


A principis del segle XX hi havia a Madrid un tramvia que anava de Puerta del Sol fins San Antonio de la Florida on es celebrava una berbena que tenia molt d’èxit; hi acudien molts madrilenys mudats a l’estil de l’època amb armilla i el clavell de rigor a la solapa i madrilenyes amb mocador al cap, clavell, brusa blanca, faldilla de lunars i el popular mantó de Manila. Era el tramvia número vuit i pels seus usuaris va néixer la comparació.
A principios del siglo XX había en Madrid un tranvía que iba de Puerta del Sol hasta San Antonio de la Florida donde se celebraba una verbena que tenía mucho éxito; a ella acudían muchos madrileños engalanados con chaleco y clavel de rigor en la solapa y madrileñas con pañuelo en la cabeza, clavel, blusa blanca, faldilla de lunares y el popular mantón de manila. Era el tranvía número ocho y por sus usuarios apareció la famosa comparación.

dilluns, 27 de juny de 2011

Single


En anglès single significa sol, però també s’usa per indicar solter/a. Etimològicament prové del llatí singuli,ae,a que significa un a un. D’aquí també ve la paraula singular.
En inglés single significa solo, pero también se utiliza para indicar soltero/a. Etimológicamente proviene del latín, singuli,ae,a que significa de uno en uno. También deriva de esta palabra singular, efectivamente.

dimecres, 22 de juny de 2011

Victòria / Victoria


No us explicaré l’etimologia de la paraula victòria sinó el senyal de victòria que fem amb els dos dits en forma de “V”.
Diuen que es va empescar aquest gest en Victor de Lavelaye, un locutor de radio que va relacionar les primeres notes de la cinquena simfonia de Beethoven amb el codi morse en què la V es transcriu ● ● ● ▬  i curiosament es representa al codi internacional de senyals amb la paraula Victor, en llatí, vencedor. Qui se’n va encarregar de popularitzar-lo, però, fou en Winston Curchill.  
De tota manera en Churchill tal vegada també coneixia aquesta història: els arquers anglesos tenien fama de ser molt bons tiradors i els francesos quan en capturaven un li tallaven els dits índex i mig per a que no poguessin tirar amb l’arc. Després de les batalles d’Agincourt i de Crecy en què els francesos van ser derrotats, els anglesos els mostraven aquest dos dits, però amb la mà a l’inrevés com dient. “Foteu-vos, encara ens queden els dos dits!” Per això encara a Anglaterra, mostrar els dits en forma de V amb la palma cap endins, significa:”fot-te!” El dilema que se’ns presenta és si Churchill feia el gest basant-se en la història de Victor de Levelaye o premeditadament girava la mà per modificar el senyal dels arquers anglesos.
 No os voy a explicar la etimología de la palabra victoria sino de la señal de vistoria que hacemos con los dos dedos en forma de “V”.
Dicen que se inventó este gesto Victor de Lavelaye, un locutor de radio que relacionó las primeras notas de la quinta sinfonía de Beethoven con el código Morse en que la V se transcribe ● ● ● ▬  y que curiosamente se representa en el código internacional de señales con la palabra Víctor, en latín, vencedor. Quien se encargó de popularizar el gesto fue Winston Churchill.
De todas formas Churchill tal vez conocía también la siguiente historia: los arqueros ingleses tenían fama de muy buenos tiradores y los franceses, cuando capturaban a uno de ellos, le cortaban los dedos índice y medio para que no pudieran tirar con el arco. Después de las batallas de Agincurt y Crecy en que los franceses fueron derrotados, los ingleses les enseñaban estos dos dedos como diciendo:”Joderos, todavía los tenemos!” Por eso aún en Inglaterra, esta señal mostrando el dorso de la mano, significa: “Jódete!” El dilema que se nos presenta es si Churchill hacía este gesto por Víctor de Levelaye o premeditadamente giraba la mano para modificar el significado de la señal de los arqueros ingleses.

divendres, 17 de juny de 2011

Gilipolles / Gilipollas

Hi va haver a Madrid al segle XVI un personatge  molt famós anomenat Gil Imón. El que no he esbrinat amb prou fiabilitat és el seu càrrec, els uns diuen que va ser fiscal del Consell d’Hisenda de l’època de Felip III i n’hi ha que diuen que va ser alcalde. El cas és que a tots els esdeveniments i festes de caire social hi anava amb les seves dues filles que, pel que sabem, tenien fama d’encantades i que també eren lletges. Us vull fer un recordatori, en aquell temps s’utilitzava amb tota innocència el terme polles amb el seu significat etimològic, és a dir, cries.  Vegeu pul·lular
Ja us ho podeu imaginar, Don Gil i polles, havien de ser objecte de riota i poc havia de tardar la societat madrilenya a fer comparacions del trio Gil i polles amb qualsevol que mostrava aquell grau de ruqueria prou elevat. I és que ja ho diu, amb molta gràcia, el meu estimat pare: “Hi ha tontos que enganyen, semblen tontos, però encara són més tontos del que semblen!”
Hubo en Madrid allá por el siglo XVI, un destacado personaje llamado Gil Imón, según unos, fiscal del Consejo de Hacienda de la época de Felipe III aunque otras fuentes dicen que fue alcalde de Madrid. Acudía a todos los eventos sociales con sus dos hijas que, por lo que sabemos, tenían fama de bobas y que también eran bastante feas. Añadiremos un detalle, en esa época se usaba en su sentido etimológico la palabra polla, o sea cría, polluelo. Cf pulular.
Es el caso que el trío, “Don Gil y pollas” iba a ser objeto de mofa de la sociedad madrileña y no tardaron en comparar al famoso trío con quien igualaba su nivel de estupidez. Y es que ya lo dice, con mucho salero, mi querido padre: ”Hay tontos que engañan, parecen tontos, pero todavía son más tontos de lo que parecen!”

Solter-a / Soltero-a


Solter ve del llatí de solitarius,a,um que té un significat transparent, solitari. L’evolució és ben simple, solitarium > soltario > soltair > solter. Al seu torn solitarius procedeix de l’adjectiu llatí solus, a, um el significat del qual és igual de transparent, sol/sola. És particularment curiós que hagi adoptat el sufix -arius, assignat sovint als oficis.
Soltero viene del latín, de solitarius, a, um que tiene un significado transparente, solitario. La evolución parece sencilla solitarium > soltario > soltairo > soltero. A su vez solitarius procede de solus,a,um cuyo significado es igualment transparente, solo/sola. Es curioso que esta palabra haya adoptado es sufijo –arius porque se añade normalmente a los nombres de oficios.

dimarts, 14 de juny de 2011

Febrer / Febrero


Febrer ve de februarius, etimològicament, el mes dedicat a februa, la festa de la purificació. Februa també és el mot amb què es coneixien unes tires de la pell del boc amb la que fustigaven a la gent com a element purificador.  
En una ocasió algú em va comentar que era el mes en honor a Febris, una deessa de la febre. Febris en llatí significa febre, però sospito que no té res a veure amb la dedicatòria del mes.
Febrero viene, etimológicamente, de ferbuarius, el mes dedicado a februa, la fiesta de la purificación. Februa también es el término con que se conocían unas tiras de piel del macho cabrío con las que fustigaban a la gente como elemento purificador.
En cierta ocasión alguien me contó que febrero venía de Febris, la diosa de la fiebre. Febris en latín significa fiebre, pero dudo que tenga relación alguna con la dedicatoria del mes.

divendres, 10 de juny de 2011

Piscis


Piscis, is significa peix, però tractant-se d’un mot tema en –i o, si ho preferiu, de la tercera declinació, és igual el nominatiu singular que el nominatiu plural, per la qual cosa tant pot significar peix com peixos. Quan parlem del signe de zodíac, evidentment, el traduirem per peixos perquè fa referència al mite que seguidament us explico.
Quan Zeus va enfrontar-se al seu pare Cronos (Saturn), va vèncer primer als Titans, déus de la primera generació de divinitats. Tifó va sortir de les entranyes de la Terra per venjar els Titans i els déus, atemorits, van fugir a Egipte, però Tifó els va trobar i molts es van metamorfosar en animals per escapolir-se’n, concretament, Ares i Afrodita es van transformar en dos peixos, els que ens ocupen avui.
Finalment, Cronos vencerà Tifó i el llençarà al Tàrtar.
Piscis,is significa pez, pero tratándose de una palabra tema en –i o, si lo preferís, de la tercera declinación, la forma del nominativo singular es igual a la del nominativo plural, por lo que tanto la podemos traducir por pez como por peces. Si nos referimos al signo del zodíaco, evidentemente, lo traduciremos por peces.
Cuando Zeus se enfrentó a su padre Cronos (Saturno), tuvo que vencer en primera instancia a los Titanes, dioses de la primera generación de divinidades. Tifón salió en su venganza de las entrañas de la Tierra y puso en fuga al resto de dioses que huyeron a Egipto, aun así, Tifón dio con ellos y la mayoría se metamorfosearon en animales para librarse de Tifón. Ares y Afrodita se transformaron en peces, los que nos ocupan hoy.
Al final, Cronos vencería a Tifón y lo arrojaría al Tártaro.

dijous, 9 de juny de 2011

Gener / Enero


Gener ve del llatí Ianuarius, és el mes dedicat al déu Janus, el déu dels dos rostres. Se’l considerava el déu de les portes, dels inicis i dels finals. És per aquest motiu que li van dedicar el primer mes, perquè representava l’inici de l’any i era el mes en què es renovaven tots els càrrecs públics durant la República, període en què tenien una durada d’un sol any.
Els romans invocaven al déu Janus a l’inici de cada guerra i aleshores obrien les portes del seu temple mentre durava la guerra i no les tancaven fins que no s’acabava. Ja us podeu imaginar que les portes havien arribat a estar obertes durant anys.
Enero viene del latín Ianuarius, es el mes dedicado al dios Jano, el dios de los dos rostros. Se le consideraba el dios de las puertas, de los inicios y de los finales; es por este motivo que le dedicaron el primer mes, porque representaba el principio del año y era el mes en que se renovaban todos los cargos públicos durante la república, período en que tenían una duración de un solo año.
Los romanos invocaban al dios Jano al principio de cada guerra y las dejaban abiertas mientras durara la guerra. Ya os podéis imaginar que las puertas llegaron a estar abiertas durante años.