Cercar en aquest blog

dimarts, 28 de febrer de 2012

Estimular


Prové del llatí de stimulus,i que significa fibló, agulla i es referia sovint al fibló dels insectes. El verb stimulare significava, per tant, punxar, picar, donar una fiblada i d’aquí va passar al significat actual d’estimular, provocar una reacció.
Viene del latín stimulus,i que significa aguijón o aguja y se refería normalmente al aguijón de los insectos. El verbo stimulare significaba, por tanto, picar, pinchar y de aquí pasó al significado actual de estimular, provocar una reacción.

divendres, 24 de febrer de 2012

Rovell / Yema


L’altre dia veient un programa de cuina del canal balear em va semblar interpretar que al rovell de l’ou li deien vermell, la qual cosa em va sorprendre i de seguida vaig relacionar amb la confusió que es generava entre el groc i el vermell i que us havia explicat a propòsit de la paraula ros. He confirmat que en balear el rovell de l’ou es diu vermell, i amb aquest significat apareix ja a Lo somni de Bernat Metge. La confusió del color, per tant, perdura.
Amb aquest motiu he buscat la etimologia de rovell i m’he trobat que procedeix de l’occità en què rolha significava òxid de ferro i d’aquí n’ha derivat al francès rouille i al català rovell. I en castellà? D’on ve yema? Doncs no és tan difícil d’imaginar, procedeix del grec gemma, joia o pedra preciosa i veient un ou, és fàcil deduir que en van fer una comparació prou encertada.
El otro día viendo un programa de cocina de la televisión balear me pareció interpretar que a la yema del huevo le llamaban vermell, o sea, rojo. Me sorprendió y lo relacioné enseguida con lo que os había explicado a propósito de rubio y la confusión que se había generado entre rojo y amarillo. He confirmado que en balear se llama así a la yema del huevo, incluso aparece ya en Lo somni de Bernat Metge. Ya veis, la confusión se mantiene.
Con éste motivo busqué la etimología de yema y no me pareció difícil de deducir, proviene del griego de gemma que significa joya, piedra preciosa, con lo cual es fácil deducir que la comparación fue lo que motivó que se adjudicara el término, bastante acertado, a mi parecer.
En catalán el término rovell procede del occitano en que rolha significaba óxido de hierro y de aquí evolucionó al rovell catalán y al rouille francés.

dimarts, 14 de febrer de 2012

Blau / Azul


La paraula azul ve de l’àrab vulgar lazurd i significa blau, és clar; en català, en canvi, blau procedeix de l’alemany antic de blao que també significa el mateix color. Si ho comparem a les llengües més properes, trobarem que tenim bleu en francès, blue en anglès, blau en alemany i en italià tenim dues formes per indicar aquest color, blu i azzurro.
La palabra azul viene del árabe vulgar lazurd y significa azul, claro está; en catalán, sin embargo, blau procede del antiguo alemán de blao que también significa azul. Si lo comparamos a las lenguas más cercanas, nos encontramos que en francés es bleu, en inglés blue, en alemán blau y en italiano tiene dos opciones, blu y azzurro.

dijous, 9 de febrer de 2012

Vermell-a / Bermejo-a


Vermell procedeix del llatí vulgar, de vermiculum, el diminutiu de vermis que significa cuc, i és que el tint de color vermell s’extreia de cucs (sobretot del quermes i d’altres insectes
Bermejo en castellano significa rojo y procede del latín vulgar, de vermiculum, el diminutivo de vermis, gusano y es que el colorante rojo se extraía de gusanos (sobre todo del quermes) y de otros insectos.

dimecres, 8 de febrer de 2012

Ros-rossa / Rubio-a


Ros ve del llatí de la paraula russus,a,um que significa vermell. Com és que hem fet un canvi de color del vermell al daurat? Doncs no ho sé, tan sols se’m passa pel cap que el sol passa de groc a rogenc cap al tard. El que està clar és que n’hem fet una bona confusió, i pel que comentava un company, encara perdura ara. M’explicava aquest company que té una botiga que en més d’una ocasió, els marroquins li assenyalen un producte daurat dient: “Quiero éste, el rojo!”
Rubio viene del latín, de ruber, rubra, rurbrum que significa rojo. ¿Cómo es que hemos hecho un cambio de color del rojo al dorado? Pues sinceramente no lo sé, se me ocurre que pueda haber contribuido el sol que pasa a tener un tono rojizo en el crepúsculo. Lo que está claro es que ha sido una buena confusión y, según me cuenta un colega, aún dura. Efectivamente, el colega en cuestión tiene una tienda y en más de una ocasión los marroquíes le señalan un producto dorado diciendo: Quiero éste, el rojo!”

dilluns, 6 de febrer de 2012

Pinotxo i Gepeto / Pinocho y Gepeto


Pinotxo té un nom parlant, ja ho hem comentat altres vegades, és un nom que té un significat adient al personatge; efectivament, pinocchio en italià significa fet de pi o  llavor de pi. L’havia fet de fusta en Gepeto, que per cert, també té un nom particular i és que a la mitologia grega en Jàpet és el pare de Prometeu que és qui modela els homes amb fang.
Pinocho tiene un nombre parlante, ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Los nombres parlantes tienen un significado apropiado al origen o papel del propio personaje. En este caso, pinocchio en italiano significa hecho de pino o semilla de pino. Lo construyó de madera Gepeto quien, por cierto, también tiene un nombre particular y es que en la mitología griega Japeto es el padre de Prometeo que a su vez es quien con barro modela y crea a los hombres.

divendres, 3 de febrer de 2012

Eleuteri / Eleuterio


Avui he vist una fotografia d’en Eleuteri Sánchez més conegut com el Lute; sempre m’ha resultat especialment irònic aquest nom. D’una banda, pel fet que el Lute és de primeres el resultat d’escurçar el nom Eleuterio (pronunciat Eluterio) a Elute i posteriorment a l’escurçament l’hem entès com dotat de l’article determinat i l’hem transformat a El Lute. D’altra banda perquè etimològicament deriva del grec eleutheros que significa home lliure i eleutherios significa que es comporta com un home lliure. Ara no sé si més que irònic no m’hauria de semblar cínic el nom perquè el Lute va passar molts anys a la presó.
Això sí, la seva reacció a la presó va ser exemplar en tant que va aprendre a llegir i a escriure, va estudiar dret i va escriure un llibre: “Mañana seré libre”.
Hoy he visto una fotografía de Eleuterio Sánchez,  más conocido como el Lute; siempre me ha resultdo especialmente irónico su nombre. Por un lado, porque el Lute, para empezar, es el resultado de un recorte de su nombre Eleuterio (pronunciado Eluterio) y para continuar, pensando que era la combinación del nombre con el artículo determinado, lo hemos acabado convirtiendo en El Lute. Por otro lado porque viene del griego eleutherios que significa que se comporta como hombre libre y es derivado de eleutheros, hombre libre.

dijous, 2 de febrer de 2012

Rinoceront / Rinoceronte


Rinoceront és una paraula grega està formada per rin, rinós que significa nas i per kérontos que significa que té banyes amb la qual cosa rinoceront s’hauria d’interpretar com que té una banya o dues al nas. Hi ha cinc espècies de rinoceronts, les dues africanes (rinoceront blanc i rinoceront negre) i el de Sumatra tenen dues banyes, mentre que l’indi i el de Java en tenen una sola. Si volem diferenciar-lo de l’unicorn, en direm monoceront, és a dir, té una sola banya.
Rinoceronte es una palabra griega compuesta por rín, rinós que significa nariz y por kérontos que significa que tiene cuernos con lo cual el significado re rinoceronte se debería interpretar como que tiene uno o dos cuernos en la nariz. Hay cinco especies de rinoceronte, las dos africanas (el rinoceronte blanco y el rinoceronte negro) y el de Sumatra que tienen dos cuernos, mientras que el indio y el de Java que tienen un solo cuerno. Si queremos diferenciarlo del unicornio, le llamaremos monoceronte, o sea, que tiene un solo cuerno.