Cercar en aquest blog

dijous, 6 d’octubre de 2011

Sífilis


La sífilis és una infecció de transmissió sexual crònica produïda pel bacteri Treponema pallidum. Ha rebut diferents noms i mentre els italians l’anomenaven el mal francès, els francesos l’anomenaven el mal napolità i molts el mal americà. Sigui com sigui, el nom de la malaltia procedeix de l’obra de Girolamo Fracastori (1483-1553) “Syphillidis siue morbi gallici libri”, els llibres de la malaltia de Sífil o mal francès en què mantenia que Sífil, un dels pastors de les Metamorfosi d’Ovidi, patia aquesta malaltia càstig d’Apol·lo.
La sífilis es una infección de transmisión sexual crónica producida por la bacteria Treponema pallidum. Ha recibido diferentes nombres, así, mientras los italianos le llamaron mal francés, los franceses la conocían como mal napolitano y muchos como mal americano. Pero el nombre le viene de de la obra de Girolamo Fracastori (1483-1553) “Syphillidis siue morbi gallici libri”, libros de la enfermedad de Sífilo o del mal francés en que sostiene que Sífilo, un pastor de las Metamorfosis de Ovidio, sufría esta enfermedad como castigo infligido por Apolo.

1 comentari: