Cercar en aquest blog

dimarts, 6 de desembre de 2016

Mèntor/ Mentor

El diccionari ens defineix "mentor" com la persona que fa de consellera i de guia d'algú. El mot procedeix d'un dels personatges de l'Odissea, Mèntor (Μέντωρ), l'amic a qui Odisseu havia encarregat l'educació del seu fill Telèmac. A l'epopeia la deessa Atena adopta l'aspecte de l'amic d'Odisseu per aconsellar Telèmac que emprengui un viatge a la recerca de notícies del seu pare. Telèmac iniciarà aquest viatge acompanyat d'Atena, amb l'aspecte de Mèntor.
L'altre dia a classe comentàvem amb l'alumnat de grec un exercici que havíem fet de l'Odissea, aleshores la Cíntia, alumna amb un talent literari exquisit, em va preguntar si hi havia cap relació entre el mot que ens ocupa i el personatge de l'Odissea i com que no ho sabia, ho he volgut esbrinar.
El marquès  François de Fénelon (1651-1715) fou nomenat l'any 1698 preceptor dels tres fills de Lluís de França, el gran delfí. L'educació d'un d'ells, concretament el duc de Borgonya, li va resultar especialment difícil i, per tal de motivar-lo, va escriure per a ell una història titulada "Les aventures de Telèmac" sobre el viatge que havia emprès a la recerca del seu pare. En aquesta obra l'ancià Mèntor té un paper destacat com  a pedagog i guia del protagonista. Aquesta obra fou molt popular a França durant el segle XVII i justament aquest paper que li atribueix François de Fénelon a Mèntor és el que li atorgarà al nostre mot el significat que té actualment, id est, el d'una persona de certa edat que guia i orienta una altra més jove.
Afegiré, a més a més, que Mèntor, l'amic a d'Odisseu, no té un nom gratuït als poemes homèrics, en tant que està relacionat amb l'arrel indoeuropea *men- que significa "pensar".

El diccionario define "mentor" como consejero o guía. El término procede de uno de los personajes de la Odisea, Mèntor (Μέντωρ), el amigo a quien Odiseo había encargado la educación de su hijo Telémaco antes de partir hacia Troya. En la epopeya la diosa Atenea adopta el aspecto del amigo de Odiseo para aconsejar a Telémaco que emprenda un viaje en busca de noticias sobre su padre. Telémaco iniciará este viaje acompañado de la diosa bajo el aspecto de Mentor.
El otro dia en clase estábamos comentado con el alumnado de griego un ejercicio que habíamos hecho sobre la Odisea, entonces Cíntia, una alumna de un talento literario exquisito, me preguntó si existía alguna relación entre la palabra que nos ocupa y el personaje de la Odisea y, como que no lo sabía, lo he querido averiguar.
El marqués  François de Fénelon (1651-1715) fue nombrado el año 1698 preceptor de los hijos de Luís de Francia, el Gran Delfín. La educación de uno de ellos, concretamente la del duque de Borgoña, le resultó especialmente difícil y, para motivarlo, escribió para él una historia titulada "Las aventuras de Telémaco" sobre el viaje que había emprendido éste buscando noticias sobre su padre. En esta obra el anciano Mentor tiene un papel destacado como pedagogo y guía del protagonista. La obra fue muy popular en Francia durante el siglo XVII y fue precisamente el papel que François de Fénelon asigna a Mentor lo que le conferirá a nuestra palabra el significado que tiene actualmente, id est, el de una persona de cierta edad que guía y orienta a otra más joven.

Quiero además puntualizar que Mentor, el amigo de Odiseo, no tiene un nombre gratuito en los poemas homéricos, en tanto que está relacionado con la raíz indoeuropea *men- que significa "pensar". 

1 comentari: