Cercar en aquest blog

divendres, 8 de juliol de 2011

Cadira / Cadera

Potser us sorprendrà que col·loqui dues paraules molt semblants, però que semànticament no tenen res a veure. Veureu que sí, tan l’una com l’altra deriven del grec καθδρα, transcrit kathédra, que significa cadira y que al castellà, per la similitud amb la part anatòmica, ha donat cadera. A la seva vegada aquesta paraula procedeix de κατ que vol dir cap avall o en front i de δρα que significa seient; fa per tant referència al seient predominant.
Igualment, tant en català com en castellà, s’ha mantingut el terme culte càtedra que podríem traduir com el seien elevat d’on ensenya el professorat, i posteriorment, per ser el lloc des de el qual el bisbe exerceix el seu magisteri, van rebre el seu nom les catedrals.
Cadera deriva del griego καθδρα, transcrito kathédra, que significa silla y que, per su similitud con la parte anatómica, ha dado cadera. A su vez, esta palabra procede de κατ que significa hacia abajo o enfrente y de δρα que significa asiento; hace por tanto referencia a un asiento predominante.  En catalán, cadira significa tal cual silla.
Tanto en catalán como en castellano hemos mantenido el cultismo cátedra para referirnos a la silla elevada desde la que enseña el profesorado y posteriormente, por ser el lugar desde donde los obispos ejercen su magisterio, recibieron también su nombre las catedrales.
Para acabar, ¿de dónde viene la palabra silla? En latín sedere es sentarse y sédula es un asiento que ha evolucionado de la siguiente manera: sédula > sedla > sella > silla.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada