Cercar en aquest blog

dimecres, 6 de juliol de 2011

Fusta / Madera


Fusta ve del llatí de fustis i significa bastó. No té un interès especial, en canvi en castellà és una mica més curiosa, perquè procedeix de materia, ae que en llatí significa matèria, és per tant un mot força transparent i que probablement hagi evolucionat de mater, mare, tot al·ludint a allò que ens ofereix la mare terra com a matèria primera.  Per tant, un altre cop tenim de la mateixa paraula, materia, un mot culte: matèria i un mot patrimonial, en aquest cas, tan sols en castellà: madera.
La palabra madera viene del latín materia y muy probablemente haya evolucionado de mater, madre, refiriéndose a la materia prima que de la madre tierra obtenemos.  Tenemos por tanto que la misma palabra latina ha llegado al castellano como cultismo, materia y como término patrimonial, madera.
En catalán la palabra fusta deriva de fustis que significa palo o vara; en castellano tenemos la misma palabra y con el mismo significado que tenía antiguamente, el de vara.

1 comentari: