Cercar en aquest blog

dilluns, 14 de novembre de 2011

Càrdias/ cárdias


El càrdias és l’orifici de comunicació entre l’esòfag i l’estómac. Ve del grec (kardía), llengua en què els metges hipocràtics l’usen tant amb el significat d’estómac com amb el significat de cor. Finalment es va generalitzar per indicar el cor i van utilitzar stómakhos per indicar l’estómac. És per això que encara a l’actualitat es manté la confusió i trobem mots com cardíac que tant fa referència al cor com al càrdias o el cas de l’expressió “tenir mal de cor” que en català significa notar sensació de buidor a l’estómac.
El cardias es el orificio de comunicación entre el esófago y el estómago. Procede del griego (kardía), lengua en que los médicos hipocráticos utilizaban éste término tanto para designar el corazón como el estómago. Finalmente utilizaron este término para indicar el corazón y usaron stómakhos para designar el estómago. A pesar de ello, aún encontramos palabras como cardíaco que hace tanto referencia al cardias como al corazón o una expresión catalana: “tenir mal de cor” literalmente tener mal de corazón, que significa notar sensación de vacío en el estómago.
Font: http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada