Cercar en aquest blog

dimecres, 27 d’octubre de 2010

Babord i Estribord / Babor y Estribor


Els anglesos tenien el costum d’atracar els vaixells de costat, això és abarloats, concretament ho feien amb la banda de babord (l’esquerra) empegada al moll. És per això que en deien la borda del port i d’aquí port board i, després d’una considerable evolució, babord (fixeu-vos que en català mantindrem la d final, tant a una banda com a l’altra). El més simpàtic és com expliquen d’on ve la banda d’estribord, sembla ser que de nit es col·locaven en aquella banda per observar les estrelles, per això en deien star board d’on prové estribord.
Los ingleses tenían la costumbre de atracar las embarcaciones de costado, esto es, abarloados, concretamente con la banda de babor (la izquierda) pegada al muelle. Por eso la llamaban la borda del puerto, de aquí port board y después de una considerable evolución, babor (fijaros que en catalán mantiene la d final tanto en una como en otra banda). Lo más simpático es como explican la banda de estribor, parece ser que de noche se situaban en esa banda para observar las estrellas, por eso la llamaban star board de donde viene la palabra estribor.

1 comentari: