Cercar en aquest blog

dimarts, 26 d’octubre de 2010

Tanc / Tanque


La paraula tanc, amb el significat de dipòsit per a líquids ve molt probablement del llatí tardà, de la paraula stanticare que significa estancar. La gimcana no és tan senzilla, sembla ser que del llatí devia passar al portuguès i del portuguès va anar a parar a la Índia on es va consolidar amb la fonètica “tanc” i posteriorment es va exportar a altres països.
I com es pot passar del significat de tanc al de carro de combat? En certa ocasió vaig sentir que durant la primera guerra mundial, com que els alemanys interceptaven totes les comunicacions dels aliats i els resultava impossible de fer un atac sorpresa, enlloc d‘emetre un missatge en clau, van substituir simplement el terme carro de combat pel de tanc (cisterna). Finalment van fer un l’atac sorpresa, i sembla ser que els soldats mateixos, se’n reien dient “mira els tancs” (amb el significat de cisternes, és clar) mentre assenyalaven els carros de combat.
Dissortadament, aquesta historieta no és del tot certa, el nom li va posar el tinent coronel Ernest Swinton, partícip del projecte, i sembla ser que la paraula tanc va ser utilitzada per fer creure als treballadors que els estaven construint que elaboraven contenidors d’aigua mòbils per a l’exèrcit britànic a Mesopotàmia.
A partir d’aquest moment es popularitza la paraula tanc amb el significat de carro de combat i l’any 1925 l’Academia ho introdueix al seu diccionari.

La palabra tanque, con el significado de depósito para líquidos, viene muy probablemente del latín tardío, de la palabra stanticare que significa estancar. El recorrido que hizo posteriormente no es poco, evolucionó al portugués y luego fue a parar a la India en donde consolidó la fonética “tanc” y luego se exportó a otros países.
Y ¿cómo pudo pasar a significar carro de combate? En cierta ocasión oí que durante la Primera Guerra Mundial, como que los alemanes interceptaban todas las comunicaciones de los aliados y les resultaba imposible realizar un ataque sorpresa, en lugar de emitir un mensaje en clave, sustituyeron simplemente la palabra carro de combate por el término tanque (cisterna). Finalmente pudieron llevar a cabo su ataque i parece ser que los mismos soldados se reían señalando los carros de combate mientras decían: “Mira, los tanques!” (Con el significado de cisternas, evidentemente!)
Por desgracia esta historieta no es del todo cierta. El nombre se lo puso el Teniente Coronel Ernest Swinton, partícipe del proyecto, y parece ser que la palabra tanque se utilizó para hacer creer a los trabajadores de la fábrica que los construía que estaban haciendo cisternas móviles para el ejército británico en Mesopotamia.
A partir de ese momento se popularizó la palabra tanque son el significado de carro de combate y el año 1925 la Academia lo introdujo así en su diccionario.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada