Cercar en aquest blog

dimecres, 13 d’abril de 2011

Càncer / Cáncer

En llatí cancer significa cranc i encara que el símbol sembla que representi un sis i un nou, en realitat simbolitza les pinces del cranc.
Un dels dotze treballs d’Hèrcules va consistir en donar mort a la Hidra de  Lerna, un monstre amb forma de serpent i nombrosos caps. Quan Hèrcules va intentar matar-la li va tallar un dels seus caps, però en van créixer dos en el seu lloc i així passava cada cop que tallava un dels seus caps. Aleshores va demanar ajuda a Iolau, el seu company d’armes, a qui va donar una torxa per a que anés cremant el coll a mesura que tallava caps i evitar, d’aquesta manera, evitar que es dupliquessin. Hera, però, protectora com era de la Hidra de Lerna, va enviar un cranc que destorbés Hèrcules en la seva lluita, però tampoc no ho va poder aconseguir, motiu pel qual, li va reservar un espai al firmament.
Galè ja havia insinuat que el nom de la malaltia, li venia per la similitud de la proliferació incontrolada i anormal amb que proliferen les cèl·lules a mesura que es transformen generant la malaltia neoplàsica. El més encertat, a banda de la similitud, és observar que en grec kárkinos significa cranc i úlcera maligna i amb aquest significat apareix als textos Hipocràtics. El llatí va calcar el terme que tenien amb el significat de cranc per referir-se igualment a la patologia ulcerosa. El carcinoma és una forma de càncer amb origen a les cèl·lules de tipus epitelial o glandular.   
En latín cancer significa cangrejo y aunque se representa con lo que parece un seis y un nueve tumbados, en realidad lo que simbolizan no es otra cosa que las pinzas de un cangrejo.
Uno de los doce trabajos de Hércules consistió en dar muerte a la Hidra e Lerna, un monstruo con forma de serpiente y con numerosas cabezas. Cuando Hércules empezó su lucha contra la Hidra, le sesgó una de sus cabezas de cuyo cuello nacieron a su vez dos cabezas más, y así pasó sucesivamente, hasta que solicitó la ayuda e Yolao al que li dio una antorcha para que cortara el cuello de la Hidra a medida que él iba sesgando cabezas. Hera, protectora de la Hidra envió un cangrejo para que pellizcara a Hércules durante el combate, pero la estrategia no tuvo el efecto deseado por Hera. Sin embargo, para mantener su recuerdo, le guardó un espacio en el firmamento.
Galeno ya había insinuado que el nombre de la enfermedad, venía  por la similitud de la proliferación anormal e incontrolada de las células con que crecen las células a medida que se  van transformando generando la enfermedad neoplásica. Más acertado sería, al margen de su similitud, recordar que karkinos en griego significa cáncer y úlcera maligna y con éste significado aparece en los textos hipocráticos. El latín calcó la palabra que significaba cangrejo cancer, y le dio también el significado de la patología ulcerosa a la que nos referimos. El carcinoma es una forma de cáncer con origen en células de tipo epitelial o glandular.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada