Cercar en aquest blog

divendres, 3 de juny de 2011

Cogombre/ Pepino

El cogombre ve del Sud d’Àsia, a Egipte ja fa més de tres mil anys que el consumien i d’Egipte es va estendre a Grècia i a Roma amb fins terapèutics.
El nom científic del cogombre és cucumis satiuus, d’una banda cucumis, eris es pot traduir per cogombre tot i que etimològicament fa referència a les plantes trepadores o rastreres, és a dir, a les cucurbitàcies. El terme satiuus procedeix del verb sero, seui, satum que vol dir plantar i fa referència a la seva qualitat de conreable. Concretament, la paraula cogombre ha evolucionat a partir de l’acusatiu: cucumerem que devia evolucionar a cocomrem i posteriorment a cogombre. En castellà existeix cogombro i cohombro com a varietat del cogombre. El terme més generalitzat, en canvi, és pepino que ve del grec del terme pépon que a la seva vegada procedeix segurament del verb pépto que significa coure.
El pepino viene del Sur de Asia, en Egipto hace ya más de tres mil años que lo consumía y de Egipto se extendió a  Grecia y Roma donde se usó con fines terapéuticos.
El nombre científico del pepino cucumis satiuus, por un lado  cucumis, eris se puede traducir por pepino aunque originariamente  se refería a todo tipo de plantas trepadoras o rastreras, o sea, a la cucurbitáceas. El término satiuus procede del verbo sero, seui, satum que significa plantar y hace referencia a su cualidad de poder ser cultivada.
La palabra pepino ve del griego, de la palabra pépon que a su vez procede seguramente del verbo pépto que significa cocer.
En castellano también tenemos cogombro y cohombro como variedad del pepino. Concretamente, la palabra cogombro ha evolucionado  a partir del acusativo: cucumerem que debió evolucionar a cocomrem y posteriormente a cogombro. Evidentemente, de ahí ha evolucionado también al catalán, cogombre

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada