Cercar en aquest blog

divendres, 17 de juny de 2011

Solter-a / Soltero-a


Solter ve del llatí de solitarius,a,um que té un significat transparent, solitari. L’evolució és ben simple, solitarium > soltario > soltair > solter. Al seu torn solitarius procedeix de l’adjectiu llatí solus, a, um el significat del qual és igual de transparent, sol/sola. És particularment curiós que hagi adoptat el sufix -arius, assignat sovint als oficis.
Soltero viene del latín, de solitarius, a, um que tiene un significado transparente, solitario. La evolución parece sencilla solitarium > soltario > soltairo > soltero. A su vez solitarius procede de solus,a,um cuyo significado es igualment transparente, solo/sola. Es curioso que esta palabra haya adoptado es sufijo –arius porque se añade normalmente a los nombres de oficios.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada