Cercar en aquest blog

dijous, 23 de desembre de 2010

Preservatiu / Preservativo


En llatí el verb seruo  significa “conservar, mantenir intacte, guardar”,  per tant amb la partícula pre implica que l’acció es fa per endavant, és a dir, amb previsió. Cal tenir present que l’adjectiu preservatiu és aplicable a qualsevol medicament que tingui una finalitzat preventiva, no tan sols als condons. El mateix passa amb el terme profilàctic, filacteros en grec significa guardià i amb el pro per davant farà referència a l’anticipació en la defensa. Tal passava amb preservatiu, profilàctic és també qualsevol producte que té propietats preservatives d’una malaltia.
En latín el verbo seruo significa  “conservar, mantener intacto, guardar”,  por tanto, con la partícula pre implica que la acción se ha por delante, esto es, con anterioridad. Cabe destacar que el adjetivo preservativo se puede aplicar a cualquier medicamento que tenga una finalidad preventiva, aunque muchas veces se usa con el significado de condón y se usa como un substantivo. Lo mismo pasa con profiláctico, filacteros en griego significa “guardián” y  con el pro por delante hará referencia a la anticipación de la jugada. Tal y como pasa con el término preservativo, también profiláctico se puede aplicar a cualquier medicamento que protege de cualquier enfermedad.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada