Cercar en aquest blog

dimecres, 25 de maig de 2011

Divorci / Divorcio


Ve del llatí de diuortium que està composada pel prefix di- que indica separació o divergència i de l’arrel del verb uerto, uersi, uersum que significa capgirar, donar la volta. En un principi indicava una separació de terres, però en època clàssica ja significava divorci o separació del matrimoni.
Els romans tenien diferents tipus de matrimoni per bé que el més formal, la confarreatio, atès que implicaven formules més complexes per a la dissolució, era poc practicat. De  fet el divorci era  ben senzill de sol·licitar; conten d’una dona que es va casar vint-i-quatre vegades i el seu darrer marit també ho havia fet vint-i-una vegades.
Viene del latín, de diuortium que está compuesta por el prefijo di- que indica separación o divergencia y de la raíz del verbo uerto, uersi, uersum que significa remover, girar. En un principio indicaba separación de tierras, pero ya en época clásica tiene el significado de divorcio o separación matrimonial.
Los romanos tenían diferentes fórmulas de matrimonio, la más solemne, la confarreatio que también era la menos practicada en tanto que requería mucha complejidad su anulación; cuentan de una mujer que se casó veinticuatro veces y su último marido llevaba veintiún matrimonios.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada