Cercar en aquest blog

divendres, 6 de maig de 2011

Fotre un "polvo" / Echar un polvo


Quina relació té el “polvo” amb el coit? Doncs he trobat diferents versions, els que diuen que l’origen està a la frase litúrgica que pronunciava el sacerdot quan imposava cendra sobre els fidels el dimecres de cendra: “Memento homo, quia puluis es et in puluurem reuerteris”, és a dir: Recorda home, com que ets pols i al pols tornaràs.
D’altra banda Ricardo García Moya explica que l’expressió que ens ocupa ve del costum que tenien els homes d’aspirar tabac en pols o rapè en els bordells, perquè s’hi espolsaven el rapè a la mà i l’aspiraven pel nas. Aleshores es va generalitzar l’expressió “vamos a echar un polvo” per fer creure que anaven a ensumar rapè quan el que volien era justament anar al bordell a fer el ja sabeu.
En cara n’hi ha més, tenia un professor que ens deia que venia del verb llatí polluo, és a dir, tacar, embrutar.  D’aquí ve la paraula pol·lució (qui no ha sentit parlar de la pol·lució nocturna?) i cal recordar que la pèrdua de la virginitat s’identifica amb una taca, en llatí macula; d’aquí ve Immaculada Concepció, cosa que costa d’entendre, per cert. Finalment el professor acabava fent broma tot dient que l’expressió era tot un cultisme.
Vistes les tres explicacions, m’agrada més la segona, però trieu vosaltres mateixos.
Alguien se preguntará qué relación tiene el polvo con el coito. Bueno pues he localizado diferentes versiones, hay quien apuesta porque procede de la frase que pronunciaba el sacerdote cuando imponía ceniza sobre los fieles el miércoles de ceniza:”Memento homo, quia puluis es et in puluurem reuerteris”, o sea, recuerda hombre que eres polvo y al polvo volverás.
Por otro lado, Ricardo García Moya explica que la expresión que nos ocupa viene de la costumbre de esnifar tabaco en polvo o rapé en los burdeles y para la que utilizaban esta expresión, puesto que se echaban el polvo en la mano para esnifarlo mejor. A partir de entonces se generalizó esta expresión abiertamente para hacer creer que iban a esnifar café cuando en realidad iban al burdel a hacer lo que es fácil de imaginar.
Pero todavía hay más, tenía un profesor que nos explicaba que la expresión procedía del verbo latín polluo que significa manchar. De aquí viene la palabra polución (¿quién no ha oído hablar de la polución nocturna?) y cabe  recordar que la pérdida de virginidad se identificaba con una mancha, por cierto, en latín macula, de donde viene el nombre propio Inmaculada Concepción, y esto sí que cuesta creer. Al final, el aludido profesor hacía broma diciendo que la expresión era un cultismo.
Vistas las tres explicaciones, la que más me gusta es la segunda, pero que cada cual escoja la que más le plazca.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada