Cercar en aquest blog

divendres, 11 de febrer de 2011

Guillotina

Aquest sistema d’execució que es va popularitzar tant a partir durant la Revolta Francesa, entre altres coses perquè va ser l’emprat per executar el rei Lluis XVI, té el seu origen en el nom de qui el va proposar, el Doctor Joseph-Ignace Guillotin que l’any 1789 va suggerir que s’emprés aquest sistema en tant que era eficaç i ràpid, amb la qual cosa no allargava el dolor i l’agonia de la persona condemnada.
Per cert, el sistema que s’havia emprat fins aleshores era la decapitació a cop de destral. Si el botxí no aconseguia tallar d’un sol cop el coll de la persona executada, l’agonia i el dolor se li havia d’allargar encara més. Conten que de la mateixa manera que de vegades se li donaven unes monedes al botxí per a que escurcés l’execució, també s’havia arribat a emborratxar el botxí per tal de provocar l’efecte contrari.
Però no va ser pas ell qui el va construir, el giny va ser el resultat del treball que van fer un col·lega, seu el Doctor Louis, juntament amb Tobias Schimdt, fabricant de clavicordis i Charles Henry Sanson, botxí de París. En un principi hom la va anomenar louisette, però ben aviat els francesos li van canviar el nom i la van rebatejar com a guillotina.  Com a curiositat afegiré que popularment era coneguda com la ”veuve”, és a dir, la vídua.
Un altre error que està molt estès és la creença que Guillotin havia mort executat amb aquest mateix giny, això no és cert, la seva mort va ser provocada per l’àntrax en una espatlla.
Este sistema de ejecución que tanto se popularizó en Francia durante la Revolución Francesa, - entre otras cosas porque fue el que se utilizó con Luis XVI, debe su nombre al Doctor y diputado Joseph-Ignace Guillotin que el año 1789 sugirió que se utilizara esta máquina por ser eficaz y rápido, de manera que no alargaba la agonía del condenado o de la condenada.
Por cierto, el sistema que se había utilizado hasta entonces era la decapitación a golpe de hacha. Si el verdugo no era lo bastante diestro como para asestar un golpe certero, la ejecución se podía alargar horrorosamente. Cuentan que de la misma manera que se podía pagar unas monedas al verdugo para acelerar el trámite, también se había llegado a emborrachar al verdugo para conseguir justamente el efecto contrario.
En todo caso, vamos a desmentir dos falsas leyendas: la primera es que no fue Guillotin el inventor de la máquina, efectivamente, fue el resultado del colega de Guillotin, el Doctor Luis, junto con Tobias Schimdt, fabricante de clavicordios y de Charles Henry Sanson, verdugo de París. En un principio el invento recibió el nombre de louisette, pero pronto se la rebautizó como guillotina. Popularmente también era conocida como la “veuve”, o sea, la viuda.
Otro error muy extendido es creer que Guillotin murió ejecutado en la guillotina, no es cierto, Guillotin murió afectado por ántrax en un hombro.
 Font

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada