Cercar en aquest blog

dimecres, 2 de febrer de 2011

Les formes verbals / Las formas verbales


Saber llatí ens pot servir per entendre una mica millor les formes verbals. Si sortim d’una relació de simultaneïtat anterioritat i posterioritat, podrem establir les següents formes:
 
INDICATIU

  Cantava                                Canto                               Cantaré
Anterioritat                    Simultaneïtat                 Posterioritat
Pretèrit imperfet                 Present                     Futur imperfet

Pretèrit en llatí significa passat i imperfet vol dir que el verb, expressament, no ens està indicant que l’acció s’hagi acabat.
Present significa que està al davant.
Futur en llatí significa que passarà o que serà.

Si establim la mateixa relació de simultaneïtat, anterioritat i posterioritat, però respecte a un punt del passat, ens trobarem que ens apareixen aquestes formes:

  Havia cantat                        He cantat                     Hauré cantat
Anterioritat                          Simultaneïtat                Posterioritat
Plusquamperfet                Pretèrit perfet                 Futur perfet
                                                          
Plusquamperfet, és a dir, més enllà del passat, per indicar l’anterioritat.
El pretèrit perfet indica una acció passada i acabada.
El futur perfet vol dir que passarà, però en la narració l’acció es dona per acabada.

Per tal de recordar amb més facilitat les formes verbals, podem anar a buscar el verb haver i relacionar unes i altres formes que indiquen anterioritat, simultaneïtat i posterioritat, de la següent manera:

                                               Haver                         Cantar                      
                                       Formes simples           Formes compostes
Simultaneïtat                         He                             He cantat

Anterioritat                           Havia                         Havia cantat

Posterioritat                          Hauré                        Hauré cantat

Això funciona a l’indicatiu i al subjuntiu i a la veu activa i a la veu passiva.


 
Saber latín nos puede servir para entender un poco mejor las formas verbales. Si establecemos una relación de simultaneidad, anterioridad y posterioridad, obtendremos estas formas verbales:

INDICATIVO

Cantaba                                  Canto                          Cantaré
Anterioridad                      Simultaneidad               Posterioridad
Pretérito imperfecto              Presente                   Futuro imperfecto

Pretérito en latín significa pasado e imperfecto quiere decir que el verbo  no expresa que la acción se haya acabado.
Presente significa que está delante.
Futuro en latín significa que pasará o que será.

Si establecemos la misma relación de simultaneidad, anterioridad y posterioridad, pero respecto a un punto del pasado, nos encontraremos que nos aparecerán estas formas compuestas:

Había cantado             He cantado                          Habré cantado
Anterioridad               Simultaneidad                    Posterioridad
Pluscuamperfecto      Pretérito perfecto                Futuro perfecto
                                                          
Pluscuamperfecto, es decir, más allá del pasado, indica la anterioridad.
El pretérito perfecto indica una acción pasada y acabada.
El futuro perfecto quiere decir que pasará, pero en la narración la acción ya se da por acabada.
Para recordar más fácilmente las formas verbales, podemos recurrir al verbo haber y relacionar unas formas y otras que indican anterioridad, simultaneidad y posterioridad.
                                           Haber                          Cantar            
                                  Formas simples           Formes compuestas
Simultaneidad                       He                            He cantado

Anterioridad                       Había                       Había cantado

Posterioridad                      Habré                        Habré cantado

Esta estrategia funciona tanto en indicativo como en subjuntivo y tanto en la voz activa como en la voz pasiva.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada