Cercar en aquest blog

dimecres, 24 de novembre de 2010

Avortament / Aborto


En llatí el verb orior significa néixer; és un verb d’aquells que en diuen deponent, id est, que malgrat té forma passiva es tradueix a la veu activa. Bé, això és per si algú en guarda algun mínim record o per si a algú se li fa estrany un verb acabat en -or. D’aquí ve per exemple l’orient, el lloc per on neix el sol, en oposició a occident, el lloc on mor.  Recordeu que an català antic occir significa matar. El substantiu que se’n deriva és ortus i significa precisament naixement, per tant avortament vol dir privar de naixement. En català únicament hem allargat una mica la paraula amb la desinència –mentum i la b ha evolucionat a v com gairebé sempre.
En latín el verbo orior significa nacer; es uno de aquellos verbos a los que llaman deponentes, id est, que a pesar de tener forma de la voz pasiva, se traduce a la voz activa. Bueno esto es por si alguien tiene todavía algún pequeño recuerdo o por si a alguien se le antoja raro esto de ver un verbo que acaba en –or. De aquí viene, por ejemplo, oriente, el lugar por donde nace el sol, en oposición a occidente, que es por donde etimológicamente muere. La forma substantiva que se deriva de este verbo es ortus y significa nacimiento, por lo cual aborto significa privar de nacimiento. En catalán hemos alargado la palabra con la desinencia –mentum y la b ha evolucionado a v, como casi siempre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada