Cercar en aquest blog

dilluns, 28 de març de 2011

Equinocci/ Equinoccio


L’equinocci és el moment en què el Sol té declinació 0, és a dir, està a l’alçada de l’equador, amb la qual cosa il·lumina per igual l’hemisferi Nord i el Sud. Quan el Sol té declinació positiva està per sobre de l’equador i il·lumina més directament l’hemisferi Nord, i quan la té negativa, està per sota de l’equador i il·lumina més directament l’hemisferi Sud. Això justifica el fet que quan és estiu a un hemisferi, és hivern a l’altre. Una de les conseqüències de l’equinocci és la nit dura el mateix que el dia, cosa que ha motivat el seu nom; efectivament, aequus,a,um en llatí significa igual i nox, noctis significa nit.
Aquest moment es produeix dos cops a l’any, als voltants del 21 de març i cap al 23 de setembre.
El equinoccio es el momento en que el Sol tiene declinación 0, o sea, coincide con el ecuador, con lo cual ilumina igualmente el hemisferio Norte y el Sur. Cuando el Sol tiene declinación positiva está por encima del ecuador e ilumina más directamente éste hemisferio, y cuando su declinación es negativa, está por debajo del ecuador y por tanto es el hemisferio Sur  el que recibe más directamente sus rayos. Esto justifica el hecho que cuando en un hemisferio es verano, en el otro es invierno, precisamente porque recibe más directamente los rayos solares. Una de las consecuencias del equinoccio es que la noche dura igual que el día y es precisamente esto lo que motiva la palabra; en latín aequus,a,um significa igual nox, noctis significa noche.
Este momento se produce dos veces al año, sobre el 21 de marzo y hacia el 23 de septiembre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada